www.greec.fr
Centre agréé formation continue
  Accueil Contact Liens  

L'Ecole de Médecine Traditionnelle Chinoise

18.11. Méridien de la V ésicule Biliaire : tongziliao (1), yalgbai (14), fengchi (20), jianjing (21), huantiao (30),fengshi (31), yanglingquan (34), xuanzhong (39), qiuxu (40), zuqiaoyin (44).

18.12. Méridien du Foie: dadun(1), xingjian (2), taichong (3), zhangmen (13), qimen (14).

18.13. Méridien gouverneur (du): changqiang ( 1), yaoyangguan (3), mingmen(4), dazhui (14 ),fengfu (16), baihui (20), shangxing (23), shuigou (renzhong) (26).

18.14. Méridien conception (ren) : zhongji (3), guanyuan (4), qihai (6), shenque (8), zhongwan (12), tanzhong (shanzhong) (17), tiantu (22), chengjiang (24).

19. Localisation et indications principales des points hors méridiens courants

19.1. Au niveau de la tête et du cou: yilntaang (1), taiyang (2), yuyao (3).

19.2. Au niveau du dos et des lombes: huatojiaji (21), yaoqi (20).

19.3. Au niveau des membres inférieurs: xiyan (32)

 

 

 


 


activacomputer -2008 - © copyright